Select Page

世界各地婚紗禮服

世界各地婚紗禮服

婚紗係每個女仔一生人中最重視嘅衣服,每個女孩希望成日當日最漂亮的,我地一齊睇下世界各地傳統嘅婚紗禮服啦!

 

土耳其

係土耳其,新娘離開父母家去婚禮慶典之前,兄弟或者叔叔會在新娘的腰間綁上一條紅色的絲帶。他們認為,紅色象徵著幸福、好運和純真。

這條絲帶也被稱作「處女帶」。

印度


印度傳統婚紗稱為Lehenga choli ,通常係紅色,並戴上16個飾物。

秘魯

秘魯首都利馬新娘平常穿黑、紅色的婚紗。

而係庫斯科就會穿上民族色彩的禮服。

韓國

韓國婚禮禮服同我地平常係韓劇入面嘅大同小異

日本

日本傳統婚紗白色和服及傳統帽子Tsunokakushi 。

意大利

再帶大家睇下以下國家的傳統婚紗啦~

挪威

伊拉克什葉派新娘造型

伊朗

德國

最快樂的國家 - 不

 

https://daleba.net/wen-hua/shi-jie-ge-guo-de-xin-niang-hun-sha-rang-ni-kan-kan-ge-guo-de-chuan-tong-hun-li-fu-zhuang–32405/

https://read01.com/0AOonN.html

About The Author

Follow Us

Recent Videos

Loading...