Select Page

姊妹唔易做!你準備好未?

姊妹唔易做!你準備好未?

可以見證好朋友結婚,落手落腳參與朋友既婚禮,係一件非常幸福既事~但係!唔好諗到咁完美,其實做伴娘團都有好多唔容易既地方,大家要做好心理準備呀….

 

1. 辛苦過返工

籌備、接新娘到整日既活動,絕對係比返工更忙碌,唔好以為淨係著到靚靚,行行企企就得。要勞心勞力,一眼關七,晨早起身,仲要維持好笑容,真係一啲都唔容易!

2. 唔熟悉既合作對象

雖然你同新娘係好朋友,但唔代表同佢其他既姊妹都相識,仲未計兄弟團既成員。人多是非多,做野既風格唔夾可能會出現爭吵同心病,令新人非常難做。所以務必要保持高EQ,唔好成日咁火爆喇!

3. 情緒化既新娘

 

就黎成為人妻,婚禮又有咁多野煩,你既新娘好朋友可能會出現情緒大起大落,非常擔心既情況。作為好朋友,記得要成為佢既幫助,而唔好成日嫌佢煩或者怪責佢既脾氣呀!

4. 突發情況

婚禮好可能會有突發既情況發生,例如係不速之客、醉酒既賓客、流程出錯等,所以要打醒精神,唔好淨係掛住同朋友傾計同影相喇!

About The Author

Follow Us

Recent Videos

Loading...